AVA flygning
Flygplanet
Tävlingar
Uppvisningar
Komma igång

 


Välkommen till AVA flygningens underbara värld
Nu är allting upp och ner!!


AVA flygning vad är det ?

Ava är förkortningen på avance vilket är avancerad flygning,
avancerad flygning defenieras när flygplanet lutas i mer än 60° i rollplanet och mer än 30° i längdplanet.
Vid ava flygning då kan man luta flygplanet hur man vill, det som begränsar är hur mycket belastning du och flygplanet tål.Finns intresse så kan man börja tävla och då tävlar man i något som heter konstflygning !
Det finns få sporter som kräver så mycket fysiskt och psykiskt från de deltagare som flyger
konstflygning.

För att kunna flyga konstflygning så krävs det flygplan som är speciellt klassade för att tåla höga belastningar, minst +6 G och -3 G och mer måste dom tåla, 1 G motsvarar den dragningskraften som kroppen har när man står på marken vid +2 G så väger man dubbelt så mycket,och vid olika belastning av flygplanet så kan man riskera att hamna is sk: G stall, vilket är en av dom saker som man måste hålla koll på för att inte riskera att komma fel.

 

De tävlings och luft-show sekvenser, som flygningarna kallas, måste flygas med exakt position, exakt hastighet och höjd kontroll, konstant beräkning av bland annat vind och temperatur, kräver mycket noggrann planering från pilotens sida. En felplacerad sväng, fel urtagning, eller roll i fel riktning kan sätta piloten ur tävlingen på grund av att man döms till noll poäng av domaren.


Tävlingens sekvenserna flygs i en aerobatic zon över flygplatsen som kallas boxen. Som bilden (nedan) visar, detta fält är ett område 1000 meter kvadratiskt med toppen på 1000 meter. Botten är beroende av nivån på kompetensen hos de enskilda piloterna. Nybörjare måste flyga högre medan unlimited piloten är utbildad för att gå till den lägsta av gränserna som gäller för boxen. I tävlingen är den nedre gränsen 500 meter ned till 100 meter. I tävlingssammanhang har piloten andra gränser än vad som gäller vanlig flygning men som är godkända av luftfartsmyndigheterna.


Det finns följande klasser i konstflygning:
VM avgörs i unlimited klassen.

Basic:
Sportsman:
Intermidiate;
Advanced;
Unlimited;

 

Tävlingsboxen !

Tävlingsboxen

Tävlingens flygningar bedöms av en grupp domare. Varje domare har sin assistent som skriver ner poängen. Domarna klassar varje enskild figur efter hur korrekt den flygs samt hur väl sekvensen är placerad inom boxen.
Varje figur får ett visst k värde efter dess svårighetsgrad.
Figurerna är baserade på faktorer som precision i linjer och vinklar, avstånd mellan rörelserna, symmetrin i figurerna och andra faktorer som beskrivs i katalogen som används av alla piloter.
Vid varje figurs början har man tilldelats 10 poäng efter varje miss dras poäng bort beroende på hur stor miss det var.
Varje domare har en kopia av figurerna som piloten flyger. På dessa papper är figurerna grafiskt representeras av symboler.
Systemet med grafiska figurer utformades av Jose L. Aresti i Spanien för användning i World Aerobatic Championships (WAC) kallas Aresti symboler, Det har använts framgångsrikt under många år.

 

Aresti symbol för Roll

Roll

 

Kubansk åtta

Kubansk åtta

 

Så här kan programmet se ut.

Program
  


©2008 avaflygning.se     Allt om AVA flygning